Loading...

Gayrimenkul Hukuki Değerlendirme Raporları Paketlerimiz

Neden muhakkak hukuki değerlendirme raporu almalısınız?

  1. Tasarrufun iptali davalarına karşı önlem almış olursunuz. Yıllarca emek vererek meydana getirdiğiniz birikiminizin bir çırpıda “muvazza” iddiasıyla elinizden gitmesine mani olursunuz.
  2. Alım-satım satış vaadi sözleşmesindeki hukuki risk teşkil eden püf noktalarına ve ileride davalara gebe olabilecek hususlara karşı korunursunuz.
  3. Dolandırıcılık yapması muhtemel kişi/kurumlara karşı kalkan oluruz.
  4. Sorunlu, hukuki ihtilaflı veya gelecekte hukuki arıza çıkabilecek mülklere servetinizi yatırmamış olursunuz.
  5. Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunu denetler, ihtilafların oluşmadan önlenmesini sağlarsınız.
  6. Yatırımınızı yaparken ve yaptıktan sonra kafanızdaki soru işaretlerinden kurtulmuş olursunuz.
  7. Yakın zamanda kamulaştırılma ihtimali olan mülkten sakınırsınız
  8. Alacağınız mülk deprem ve imar yönetmeliğine gerçekten uygun mu hukuken inceletmiş olursunuz.

Sarı Rapor

-Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmaları gerçekleştiririz.

– Gayrimenkul yatırımı planlayan müvekkiller için nazım imar planı, imar uygulamaların ve resmi izinlerin incelenmesini gerçekleştirir, elde ettiğimiz sonuçları rapor hâlinde müvekkillere sunarız.

– Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara bağlı ihtiyati tedbir ve hacizlerin incelenmesi ve takyidatların hukuki mahiyetlerinin tespitini yaparız. Hukuki tüm riskleri rapor halinde müvekkillimize sunarız.

– Satış sözleşmelerini, hâsılat paylaşım modellerini inceleyip revize edilmesin sağlarız.

Mavi Rapor

– Mülk satın alınacak kişinin-şirketin halihazırdaki hukuka aykırı davranışlarla ilintisi savcılık kanalıyla hukuka uygun şekilde soruşturulur.

-Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmaları gerçekleştiririz.

– Gayrimenkul yatırımı planlayan müvekkiller için nazım imar planı, imar uygulamaların ve resmi izinlerin incelenmesini gerçekleştirir, elde ettiğimiz sonuçları rapor hâlinde müvekkillere sunarız.

– Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara bağlı ihtiyati tedbir ve hacizlerin incelenmesi ve takyidatların hukuki mahiyetlerinin tespitini yaparız. Hukuki tüm riskleri rapor halinde müvekkillimize sunarız.

– Geçmişteki imar planı değişiklikleriyle gelecekte olması muhtemel imar planı değişikliklerini araştırır ve raporla ekleriz.

– Satış sözleşmelerini, hâsılat paylaşım modellerinin hazırlanması ve revize edilmesini takip ederiz.

Turuncu Rapor

– Oluşturulmuş sözleşmelerin uygunluğunu inceler ve rapora ekleriz.

– Mülk satın alınacak kişinin-şirketin halihazırdaki hukuka aykırı davranışlarla ilintisi savcılık kanalıyla hukuka uygun şekilde soruşturulur.

-Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmaları gerçekleştiririz.

– Gayrimenkul yatırımı planlayan müvekkiller için nazım imar planı, imar uygulamaların ve resmi izinlerin incelenmesini gerçekleştirir, elde ettiğimiz sonuçları rapor hâlinde müvekkillere sunarız.

– Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara bağlı ihtiyati tedbir ve hacizlerin incelenmesi ve takyidatların hukuki mahiyetlerinin tespitini yaparız. Hukuki tüm riskleri rapor halinde müvekkillimize sunarız.

– Geçmişteki imar planı değişiklikleriyle gelecekte olması muhtemel imar planı değişikliklerini araştırır ve raporla ekleriz.

– Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunu denetler, ihtilaflı olabilecek meseleleri aydınlatırız.

– Hangisi mevcut ise “Gayrimenkul satış vaadi”, “kat karşılığı inşaat” ve “sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmeleri” inceleriz ve olası riskleri yazarız.

Eğer dilerseniz sözleşmelerin oluşturulması hususunda da destek sunuyoruz. Bu hizmet yukarıdaki rapor paketlerinden ayrıdır.

1
Paketlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için sağ altta bulunan gönderme ikonuna basıp mesaj gönderin.
Powered by